Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

Питання оформлення та видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами посвідчення особи на повернення в Україну врегульовані такими нормативними актами:

  • «Положення про посвідчення особи на повернення в Україну», затверджене постановою КМУ від 25.08.2004 року № 1079.
  • «Правила оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консульськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну», затверджені наказом МЗС України від 19.12.2005 року № 229.

Посвідчення особи на повернення в Україну оформлюється і видається дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном у разі втрати особою документів, що дають право на виїзд з України та посвідчують особу під час перебування за її межами; якщо строк дії таких документів закінчився або встановлено, що вони є недійсні з інших причин.

Посвідчення видається дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі особистого клопотання заявника або звернення його законних представників, а також на підставі звернення Міністерства закордонних справ або іншого компетентного органу іноземної держави у випадку, якщо щодо громадянина України прийнято рішення про реадмісію відповідно до міжнародних договорів України.

Строк дії посвідчення визначається посадовою особою консульства, яка відповідальна за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення пред’явника посвідчення в Україну, але не може перевищувати 30 днів.

Перелік документів, необхідних для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

 1. Документ (протокол, довідка), виданий компетентними органами країни перебування, що підтверджує факт звернення заявника з приводу втрати проїзного документа; або документ, що дає громадянину України право на виїзд з України та посвідчує особу під час перебування за її межами, якщо строк дії такого документа закінчився або встановлено, що він є недійсним з інших причин.

2. Заява-анкета встановленого зразка

3. Дві кольорові фотокартки розміром 3,5 на 4,5 см.

4. Документи, що дозволяють ідентифікувати особу заявника, встановити його місце проживання в Україні та підтвердити належність до громадянства України.

5. Свідоцтво про народження дитини, в разі внесення даних про дитину до посвідчення та дві кольорові фотокартки дитини розміром 3,5 на 4,5 см. (для дітей віком від 5 до 16 років).

При наданні заявником вищезазначених документів, посвідчення має бути оформлене в день подання громадянином відповідної заяви та видане без попереднього запиту до органів внутрішніх справ за місцем проживання такого заявника в Україні.

У разі відсутності в заявника документів, що посвідчують його особу та підтверджують належність до громадянства України, дипломатичне представництво або консульська установа України надсилає запит до органів внутрішніх справ за місцем реєстрації заявника в Україні з метою підтвердження його належності до громадянства України та ідентифікації особи за фотокарткою.

За оформлення та видачу посвідчення стягується консульський збір згідно з тарифами дипломатичної установи України.

Добавить комментарий